Open Monumentendag 2018 rond het thema In Europa

WINSCHOTEN – De 32e editie van de BankGiro Loterij Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 8 en 9 september. Met het thema ‘In Europa’ ligt dit jaar het accent op alles wat ons in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt.

Ruim 300 gemeenten zullen dit jaar weer meedoen en hun eigen programma maken voor de zaterdag, de zondag of het gehele weekend.

Het thema sluit aan bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, een initiatief van de Europese Unie. Het publiek kan op deze Open Monumentendag van alles ontdekken over de Europese dimensies van erfgoed: internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten, uitwisseling van kennis en wetenschap, en vanzelfsprekend de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.

European Heritage Days
In Europa betekent een grote diversiteit aan gebouwen die tijdens de Open Monumentendag worden opengesteld voor het publiek – van stadhuizen, handelsgebouwen, landgoederen en buitenplaatsen tot kerken, forten, scheepsbouwwerken en waterwerken, zoals poldermolens en gemalen. Europa vormt een kleurrijke lappendeken van volkeren, landen, talen en religies en is uniek in haar diversiteit. Tegelijkertijd is er ontzettend veel gemeenschappelijks in het erfgoed. De Open Monumentendag is als onderdeel van de European Heritage Days zelf een Europees evenement. Maar liefst vijftig landen nemen deel aan deze Europese Monumentendagen.

Programma
Het complete programma met duizenden unieke opengestelde monumenten is te vinden op www.openmonumentendag.nl.