Aanleg Blauwe Passage weer stap verder

Bron: Infobulletin Blauwe Passage Maart 2013. Foto: Henk Landlust.
Eind januari heeft de Raad van State de beroepen die waren ingediend tegen het bestemmingsplan Noordelijke Vaar-verbinding, grotendeels ongegrond verklaard. Door de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk. De gemeente zet nu de volgende stappen in de procedure tot aanleg van de Blauwe Passage.

Voordat daadwerkelijk kan worden begonnen, moet nog een aantal gronden worden verworven. De onteigeningsprocedure wordt doorlopen. Verwacht wordt dat dit rond de zomer is afgerond, waarna gestart kan worden met de aanleg van de Blauwe Passage.

De Blauwe Passage is de nieuwe vaarverbinding van de noordrand van het Oldambtmeer naar Nieuwolda. Hiermee krijgen het Oldambtmeer en Blauwestad een aansluiting op het Termunterzijldiep, de Dollard en de Eems in Duitsland. Binnengaats ontstaat een verbinding via Delfzijl naar het Damsterdiepcircuit en andere routes in Groningen en Friesland. De toeristische vaarmogelijkheden worden hiermee flink verruimd en het Oldambt krijgt een extra toeristische economische impuls.