Blauwestad stevent af op recordverkoop in 2020: ‘We hopen dat de notaris het aankan’

Het contrast kan bijna niet groter. Een jaar of vijf zes geleden had de notaris geen werk aan Blauwestad, omdat er in een heel kalenderjaar geen kavel werd verkocht. Dit jaar is het de vraag of de notaris het werk wel aankan, want dan komt de teller uit op minimaal zeventig verkochte kavels en projectmatige woningen in één kalenderjaar.

Meer nieuws