Het Oldambtmeer bevat het schoonste water van Noord-Nederland

Het Oldambtmeer bevat van alle grotere meren en waterlopen in het Noorden water met de minste verontreiniging. Dat is te zien op een kaart waarop de ecologische toestand (in 2021) van door de waterschappen en Rijkswaterstaat beheerde waterlichamen wordt weergegeven.

Meer nieuws