Waterplanten in het Oldambtmeer

Bij de aanleg van het Oldambtmeer was men bang dat de waterkwaliteit niet goed genoeg zou zijn. Het water waarmee het meer gevuld werd kwam namelijk van hoger gelegen (landbouw)gebieden en  bevatte veel fosfaten. Met speciale retentiebekkens werden de fosfaten uit het water gehaald, waardoor het water dat in het Oldambtmeer werd gepompt heel schoon en helder was.

De waterkwaliteit in het Oldambtmeer is een paar jaar lang uitzonderlijk goed geweest. Het behoorde volgens waterschap Hunze en Aas zelfs tot de schoonste wateren van Nederland! Op heel veel plekken in het meer kon je met gemak de bodem zien.

Dat mooie schone water had helaas ook een keerzijde. Doordat het water zo helder was kon ook het zonlicht de bodem bereiken. Dit zorgde ervoor dat waterplanten snel konden groeien. Met name smalle waterpest, aarvederkruid en enkele fonteinkruiden zorgden voor overlast, omdat ze (tot) aan de oppervlakte groeien. Bij de aanleg van het Oldambtmeer zijn enkele kweekvijvers aangelegd met kranswieren. Deze planten groeien laag op de bodem en zullen zich op termijn over de gehele meerbodem verspreiden. De kranswieren verdringen de andere waterplanten door middel van een gifstofje en geven geen overlast voor de scheepvaart, omdat ze maar 50 cm boven de bodem uit komen. Het zal echter een aantal jaren duren voordat de kranswieren de gehele bodem van het Oldambtmeer bedekken.

In de tussentijd laten de gemeente Oldambt, Blauwestad en het waterschap de watersporters niet aan hun lot over. Er wordt jaarlijks ca. 300.000 euro uitgetrokken om het Oldambtmeer intensief te maaien met meerdere maaiverzamelboten. In het gebied met de meeste overlast is daarnaast een betonde vaargeul uitgezet die te allen tijde goed gemaaid zal zijn. Hierdoor kunnen boten zonder hinder van waterplanten het meer doorkruisen.

2007 Oldambtmeer geopend voor watersport
2009 – 2013 Overlast door waterplanten
2014 – 2019 Weinig tot geen overlast door waterplanten
2020-2023 Overlast door waterplanten